New photos

新相仔~都系12月影的,扫左好耐其实,不过一直都未得闲upload~
 
先系广州,越秀公园的五羊,同嫲嫲楼下的猫,
 
 
 
 
出差去湛江的一些snapshot,
 
 
 
 
 
诈诈地的Christmas party,
 
 
 
 
 
佛山,祖庙
 
 
 
 
 
 
最后,白云机场的玻璃,点解会烂呢,吾知~